Liikuntatehtävien tarkoituksena on mahdollistaa liikunnanopetus etäopetuksen aikana. Etäopetuksen yhtenä haasteena on se, miten opettaja pystyy todentamaan, ovatko oppilaat tehneet annetut etätehtävät. Liikuntatehtävien olisi hyvä olla sellaisia, että niitä pystyy halutessaan hyödyntämään osana liikunnan arviointia ja opetus olisi edelleen tavoitteellista. PE-Centerin Liikuntatehtävä etäopetukseen pyrkii edistämään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevia tavoitteita “kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. (T5)” ja “auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. (T12)” Liikuntatehtävien suorituksia pystytään myös arvioimaan kyseisten tavoitteiden pohjalta. Lisäksi etätehtävien avulla oppilaan tulee ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja itsenäisestä työskentelystä (T10).

Kestävyysharjoittelun etätehtävä

Kolmantena etätehtävänä on kestävyysharjoittelu juoksemalla, reippaasti kävellen tai hiihtämällä, jos hiihtoon on mahdollisuus. Tehtävässä oppilas tekee 30-60 minuutin mittaisen peruskestävyyslenkin annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppilas ottaa kuvia lenkkeilyn aikana tunnistettavista kohteista, kuten katukylteistä ja itsestä tai maamerkeistä ja itsestä. Toisena vaihtoehtona on käyttää sovellusta, joka rekisteröi lenkkeilyreitin. Yhtenä lenkkeilyreittiä rekisteröivänä sovellusvaihtoehtona on Polar Beat. Polar tuotteiden käyttö vaatii alle 13-vuotiailta huoltajan suostumuksen. Sovellus tallentaa käyttäjästä välttämättömiä henkilötietoja (sukupuoli, ikä, pituus, paino ja harjoitustausta). Näiden lisäksi sovelluksessa pitää hyväksyä käyttöehdot sekä sovellus pyytää sijainnin käyttöoikeutta. Sovellus ei vaadi rekisteröitymistä Polar Flow-palveluun vaan sovelluksen saa käyttöönsä rajoitetuilla ominaisuuksilla täyttämällä ja hyväksymällä yllä mainitut asiat. Tarkemmat tiedot sovelluksesta saat Polarin sivulta. Opettaja voi omaa harkintaansa käyttäen päättää, hyödynnetäänkö tehtävässä sovellusta vai ei.

Tehtävän palautus tapahtuu niin, että oppilas vastaa Wilman/Helmen kautta lähetettyyn kyselylomakkeeseen. Kuvat palautetaan opettajalle opettajan määrittämällä tavalla. Kuvan palautus voidaan tehdä esimerkiksi O365 Teamsin tai Google Classroomin kautta. Tehtävä arvioidaan hyväksytty tai hylätty -periaatteella. Kyselylomakkeen kysymysten avulla oppilas joutuu pohtimaan kestävyyskuntoaan, vahvuuksiaan ja kehitettäviä kohteitaan. Oppilaalla on noin viikko aikaa saada liikuntatehtävä valmiiksi ja yksittäiseen tehtävään on laskettu kuluvan aikaa noin 90 minuuttia.

Tiivistelmä opettajalle työvaiheista.

  • 1. Tutustu Kestävyystehtävän ohjeisiin.
  • 2. Monista/kopioi kyselylomakkeet jokaiselle ryhmällesi.
  • 3. Lähetä Wilma/Helmi-viesti oppilaille tehtävästä. Liitä jokaiselle ryhmälle oma kyselylomake ja linkki tehtävän ohjeista.
  • 4. Tarkista oppilaiden lähettämät kyselylomakkeet ja kuvat.

Alla on linkit kestävyysharjoituksen ohjeisiin oppilaille, kyselylomakkeisiin sekä valmiiseen Wilma/Helmi-viestiin.