Liikuntatehtävien tarkoituksena on mahdollistaa liikunnanopetus etäopetuksen aikana. Etäopetuksen yhtenä haasteena on se, miten opettaja pystyy todentamaan, ovatko oppilaat tehneet annetut etätehtävät. Liikuntatehtävien olisi hyvä olla sellaisia, että niitä pystyy halutessaan hyödyntämään osana liikunnan arviointia ja opetus olisi edelleen tavoitteellista. PE-Centerin Liikuntatehtävä etäopetukseen pyrkii edistämään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevia tavoitteita “kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. (T5)” ja “auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. (T12)” Liikuntatehtävien suorituksia pystytään myös arvioimaan kyseisten tavoitteiden pohjalta. Lisäksi etätehtävien avulla oppilaan tulee ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja itsenäisestä työskentelystä (T10).

Liikkuvuusharjoittelu etätehtävänä

Toisena etätehtävänä on liikkuvuusharjoittelun/venyttelyn suorittaminen kotona annettujen ohjeiden mukaisesti. Tehtävässä oppilas tekee itselleen venyttelyohjelman, jota suorittaa kolme kertaa viikon aikana. Oppilas valitsee kymmenestä venyttelyliikestä viisi liikettä sekä yhden oman liikkeen. Oman liikkeen pitää olla sellainen, joka ei ole venyttelylistassa. Oppilaat kuvaavat kolmannen päivän venyttelyhetkestä kaksi listasta valittua liikettä ja oman liikkeensä. Tehtävän palautus tapahtuu niin, että oppilas täyttää kyselylomakkeen ja lähettää videon lomakkeen kautta opettajalle. Videomateriaali antaa opettajalle mahdollisuuden monipuolisempaan arviointitapaan (POPS 2014). Kyselylomakkeen kysymysten avulla oppilas joutuu pohtimaan omaa liikkuvuuttaan, vahvuuksiaan ja kehitettäviä kohteitaan. Opettaja pystyy myös videon ja kysymysten vastausten avulla arvioimaan sitä, onko oppilaan itsearviointi realistinen vai ei. Oppilaiden tueksi on tehty sanallinen ohjeistus sekä ohjevideo tehtävän palauttamiseen.

Oppilaalla on noin viikko aikaa saada liikuntatehtävä valmiiksi ja yksittäiseen tehtävään on laskettu kuluvan aikaa noin 90 minuuttia. Seuraavan viikon etätehtävän aiheena on kestävyys.

Tiivistelmä opettajalle työvaiheista.

  • 1. Tutustu venyttelytehtävän ohjeisiin.
  • 2. Monista/kopioi kyselylomakkeet jokaiselle ryhmällesi.
  • 3. Lähetä Wilma/Helmi-viesti oppilaille tehtävästä. Liitä jokaiselle ryhmälle oma kyselylomake ja linkki tehtävän ohjeista.
  • 4. Tarkista oppilaiden lähettämät kysylelylomakkeet ja venyttelyvideot.

Alla on linkit etätehtävän oppilaiden osioon, josta löytyvät ohjeet tehtävän tekemiseen sekä venyttelyvideot. Tarjolla on ohjeet Googlen ja OneDriven kautta tehtävän palauttamiseen. Jos koulussanne käytetään muita ohjelmia etätehtävien palauttamiseen (esim. O365 Teams tai Google Classroom), on opettajan itse ohjeistettava tehtävän palauttaminen.