Liikunnan etätehtävät

Karttamerkkilenkkeilyn etätehtävä

Tämän liikuntatehtävän tarkoituksena on oppia tunnistamaan yleisimpiä karttamerkkejä ja etsiä niitä vastaavia kohteita lähiluonnosta. Lisäksi harjoite toimii kestävysharjoituksena, jonka oppilas saa suorittaa juosten, hölkäten tai reippaasti kävellen. Tehtävässä oppilaat tutustuvat lähiympäristöön, harjaannuttavat liikkumis- ja tasapainotaitojaan luonnossa liikkuessa sekä oppivat kehittämään kestävyyttään (POPS, T1, T3 ja T5).

Tehtävän ohjeet: Neljäntenä etätehtävänä on karttamerkkilenkkeily. Ennen liikuntatunnin alkua opettaja lähettää oppilaille Wilma/Helmi-viestin liikuntatunnista. Opettaja tarkistaa tunnin alussa paikallaolijat ja ohjeistaa oppilaat sovitun järjestelmän kautta, kuten O365 Teamsin tai Google Classroomin kautta. Lenkkeily suoritetaan liikuntatunnin aikana ja jokaisen oppilaan tulee ilmoittautua takaisin sovittuun järjestelmään liikuntatunnin lopussa. Tehtävässä oppilas etsii lähiluonnostaan karttamerkkikohteita haluamassaan järjestyksessä. Kaikkia karttamerkkikohteita ei tarvitse löytää, vaan oppilas etsii niin monta merkkiä, kuin ehtii liikuntatunnin aikana. Liitteenä on karttamerkkimoniste, josta oppilaat ottavat kuvan kännykällään tai tulostavat sen itselleen mukaan lenkkiä varten. Kun oppilas löytää sopivan karttamerkkikohteen, hän ottaa kuvan itsestään ja luontokohteesta (esimerkiksi kivi ja oppilas). Näin opettaja pystyy varmistamaan, että oppilas on itse ollut kyseisessä kohteessa. Oppilas palauttaa ottamansa kuvat Teamsin tai Google Classroomin kautta. Tehtävä tulee palauttaa saman päivän aikana, kun liikuntatunti on ollut. Kun palautusaika on hieman pidempi, pystytään mahdolliset järjestelmien tekniset ongelmat ottamaan paremmin huomioimaan.

Tehtävän ohjeistuksen lisäksi opettajan on hyvä muistuttaa seuraavista asioista:

 • Siirtyminen metsään ja liikkuminen metsässä on tehtävä turvallisesti. Oppilaita on hyvä muistuttaa noudattamaan liikennesääntöjä.
 • Oppilaita on hyvä muistuttaa ottamaan tarvittavat lääkkeet mukaan, esimerkiksi astmalääkkeen. Jos lenkin aikana tulee lenkkiin kuulumattomia tuntemuksia, kuten rintakipua tai hengenahdistusta, tulee lenkki keskeyttää välittömästi.
 • Jos oppilas eksyy lenkin aikana, kannattaa katsoa näkyykö tai kuuluuko maastossa tuttua maamerkkiä, kuten autotietä, sähkömastoa, vesitornia jne. Oppilas voi myös pyrkiä palaamaan takaisin samaa reittiä pitkin tai hyödyntää jotain kännykästään löytyvää sovellusta kotiin löytämiseksi (Google Maps, Polar Beat). Tarvittaessa oppilas on yhteydessä opettajaan tai muuhun aikuiseen.

Alla on linkit oppilaan ohjeisiin, Wilma/Helmi-viestiin oppilaille ja karttamerkkimonisteeseen

 

Kehonhuoltoa etäopetukseen (opettaja)

PE-Center tarjoaa kehonhuoltotunteja etäopetuksen tueksi. Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon (POPS 2014). Kehonhuolto on erinomainen tapa tukea fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Fyysisen toimintakyvyn tavoitteista kehonhuollon avulla voidaan vaikuttaa erityisesti liikkuvuuden ja voiman kehittämiseen. Tämän lisäksi liikkeiden ja liikesarjojen avulla haastetaan myös tasapainotaitoja ja kehonhallintaa.

Kehonhuoltotunnit on suunniteltu siten, että kahdessa ensimmäisessä tunnissa riittää jumppamatto tai muu alusta välineeksi ja kolmannessa tunnissa lisäksi naru ja pallo välineeksi. Kehonhuoltotunnit sopivat sellaisenaan liikuntatunneiksi tai ne voivat olla varalla, mikäli esimerksi huono sää estää ulkona liikkumisen.

Oppitunnin kulku

Opettaja katsoo tunnin alussa paikallaolijat ja antaa ohjeet sovitun järjestelmän kautta (Teams tai Google Classroom). Oppilaille jaetaan linkki ja salasana kehonhuolto artikkeliin, jonka avulla he pääsevät katsomaan videota omalta koneelta. Oppilaiden tehtävänä on katsoa video ja tehdä liikkeet videon mukana liikuntatunnin aikana. Videon katselun aikana oppilas ottaa kuvan, kun hän tekee 3-5 eri kehonhuoltoliikettä. Kuvat palautetaan sovitun järjestelmän kautta opettajalle. Tehtävä voidaan sopia palautettavaksi liikuntatunnin aikana tai mikäli ongelmia ilmenee, saman päivän aikana. Opettaja voi kerätä paikallaolijat vielä uudelleen tunnin lopussa. Tehtävässä arviointi tapahtuu hyväksytty/hylätty arvioinnilla.

Huom! Kehonhuoltotunnin näkyvät rekisteröityneille käyttäjille etätehtävät osuudessa. Rekisteröitymällä PE-Centeriin saat kehonhuoltotunnit näkyviin.

 

Kestävyysharjoittelun etätehtävä


Liikuntatehtävien tarkoituksena on mahdollistaa liikunnanopetus etäopetuksen aikana. Etäopetuksen yhtenä haasteena on se, miten opettaja pystyy todentamaan, ovatko oppilaat tehneet annetut etätehtävät. Liikuntatehtävien olisi hyvä olla sellaisia, että niitä pystyy halutessaan hyödyntämään osana liikunnan arviointia ja opetus olisi edelleen tavoitteellista. PE-Centerin Liikuntatehtävä etäopetukseen pyrkii edistämään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevia tavoitteita “kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. (T5)” ja “auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. (T12)” Liikuntatehtävien suorituksia pystytään myös arvioimaan kyseisten tavoitteiden pohjalta. Lisäksi etätehtävien avulla oppilaan tulee ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja itsenäisestä työskentelystä (T10).

Kestävyysharjoittelun etätehtävä

Kolmantena etätehtävänä on kestävyysharjoittelu juoksemalla, reippaasti kävellen tai hiihtämällä, jos hiihtoon on mahdollisuus. Tehtävässä oppilas tekee 30-60 minuutin mittaisen peruskestävyyslenkin annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppilas ottaa kuvia lenkkeilyn aikana tunnistettavista kohteista, kuten katukylteistä ja itsestä tai maamerkeistä ja itsestä. Toisena vaihtoehtona on käyttää sovellusta, joka rekisteröi lenkkeilyreitin. Yhtenä lenkkeilyreittiä rekisteröivänä sovellusvaihtoehtona on Polar Beat. Polar tuotteiden käyttö vaatii alle 13-vuotiailta huoltajan suostumuksen. Sovellus tallentaa käyttäjästä välttämättömiä henkilötietoja (sukupuoli, ikä, pituus, paino ja harjoitustausta). Näiden lisäksi sovelluksessa pitää hyväksyä käyttöehdot sekä sovellus pyytää sijainnin käyttöoikeutta. Sovellus ei vaadi rekisteröitymistä Polar Flow-palveluun vaan sovelluksen saa käyttöönsä rajoitetuilla ominaisuuksilla täyttämällä ja hyväksymällä yllä mainitut asiat. Tarkemmat tiedot sovelluksesta saat Polarin sivulta. Opettaja voi omaa harkintaansa käyttäen päättää, hyödynnetäänkö tehtävässä sovellusta vai ei.

Tehtävän palautus tapahtuu niin, että oppilas vastaa Wilman/Helmen kautta lähetettyyn kyselylomakkeeseen. Kuvat palautetaan opettajalle opettajan määrittämällä tavalla. Kuvan palautus voidaan tehdä esimerkiksi O365 Teamsin tai Google Classroomin kautta. Tehtävä arvioidaan hyväksytty tai hylätty -periaatteella. Kyselylomakkeen kysymysten avulla oppilas joutuu pohtimaan kestävyyskuntoaan, vahvuuksiaan ja kehitettäviä kohteitaan. Oppilaalla on noin viikko aikaa saada liikuntatehtävä valmiiksi ja yksittäiseen tehtävään on laskettu kuluvan aikaa noin 90 minuuttia.

Tiivistelmä opettajalle työvaiheista.

 • 1. Tutustu Kestävyystehtävän ohjeisiin.
 • 2. Monista/kopioi kyselylomakkeet jokaiselle ryhmällesi.
 • 3. Lähetä Wilma/Helmi-viesti oppilaille tehtävästä. Liitä jokaiselle ryhmälle oma kyselylomake ja linkki tehtävän ohjeista.
 • 4. Tarkista oppilaiden lähettämät kyselylomakkeet ja kuvat.

Alla on linkit kestävyysharjoituksen ohjeisiin oppilaille, kyselylomakkeisiin sekä valmiiseen Wilma/Helmi-viestiin.

 

Lihaskuntoharjoittelun etätehtäväLiikuntatehtävien tarkoituksena on mahdollistaa liikunnanopetus etäopetuksen aikana. Etäopetuksen yhtenä haasteena on se, miten opettaja pystyy todentamaan, ovatko oppilaat tehneet annetut liikuntatehtävät. Liikuntatehtävien olisi hyvä olla sellaisia, että niitä pystyy halutessaan hyödyntämään osana liikunnan arviointia ja opetus olisi edelleen tavoitteellista. PE-Centerin Liikuntatehtävä etäopetukseen pyrkii edistämään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevia tavoitteita “kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. (T5)” ja “auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. (T12)” Liikuntatehtävien suorituksia pystytään myös arvioimaan kyseisten tavoitteiden pohjalta. Lisäksi etätehtävien avulla oppilaan tulee ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja itsenäisestä työskentelystä (T10).

Lihaskuntoharjoitus etätehtäväksi

Ensimmäisenä etätehtävänä on lihaskuntoharjoituksen suorittaminen kotona annettujen ohjeiden mukaisesti. Lihaskuntoharjoituksessa oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää omaa lihaskuntoaan (T5). Lihaskuntoharjoitus tehdään kolme kertaa viikon aikana. Oppilas saa valita kolmen tasoisesta lihaskuntoliikkeestä (kevyt, keskiraskas ja raskas) itselleen sopivan tasoisen liikkeen. Lisäksi tehtävänä on kuvata yksi harjoituskerta eli 4 lihaskuntoliikettä. Tehtävän palautus tapahtuu niin, että oppilas täyttää kyselylomakkeen ja lähettää videon lomakkeen kautta opettajalle. Videomateriaali antaa opettajalle mahdollisuuden monipuolisempaan arviointitapaan (POPS 2014). Kyselylomakkeen kysymysten avulla oppilas joutuu pohtimaan omaa lihaskuntoaan, vahvuuksiaan ja kehitettäviä kohteitaan. Opettaja pystyy myös videon ja kysymysten vastausten avulla arvioimaan sitä, onko oppilaan itsearviointi realistinen vai ei. Oppilaiden tueksi on tehty sanallinen ohjeistus sekä ohjevideo tehtävän palauttamiseen.

Lihaskuntotehtävän lisäksi tulevina viikkoina PE-Centeriin pyritään rakentamaan liikuntatehtävät, joiden aiheena ovat liikkuvuus ja kestävyys. Oppilaalla on noin viikko aikaa saada liikuntatehtävä valmiiksi ja yksittäiseen tehtävään on laskettu kuluvan aikaa noin 90 minuuttia.

Voit ladata itsellesi Lihaskuntotehtävään tarvittavan materiaalin seuraavien linkkien kautta: Tarkasta onko koulullasi ja oppilaillasi käytössä Googlen vai Office365 palvelut ja valitse kyselylomakkeet ja ohjeistuslappu sen mukaan. Wilma/Helmi-viestiin ei pysty lisäämään liitteitä, mutta linkkejä pystyy. Voit liittää ohjeistuksen viestiin suoraan PE-Centerin sivulta.

 

Liikkuvuusharjoittelun etätehtäväLiikuntatehtävien tarkoituksena on mahdollistaa liikunnanopetus etäopetuksen aikana. Etäopetuksen yhtenä haasteena on se, miten opettaja pystyy todentamaan, ovatko oppilaat tehneet annetut etätehtävät. Liikuntatehtävien olisi hyvä olla sellaisia, että niitä pystyy halutessaan hyödyntämään osana liikunnan arviointia ja opetus olisi edelleen tavoitteellista. PE-Centerin Liikuntatehtävä etäopetukseen pyrkii edistämään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevia tavoitteita “kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. (T5)” ja “auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. (T12)” Liikuntatehtävien suorituksia pystytään myös arvioimaan kyseisten tavoitteiden pohjalta. Lisäksi etätehtävien avulla oppilaan tulee ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja itsenäisestä työskentelystä (T10).

Liikkuvuusharjoittelu etätehtävänä

Toisena etätehtävänä on liikkuvuusharjoittelun/venyttelyn suorittaminen kotona annettujen ohjeiden mukaisesti. Tehtävässä oppilas tekee itselleen venyttelyohjelman, jota suorittaa kolme kertaa viikon aikana. Oppilas valitsee kymmenestä venyttelyliikestä viisi liikettä sekä yhden oman liikkeen. Oman liikkeen pitää olla sellainen, joka ei ole venyttelylistassa. Oppilaat kuvaavat kolmannen päivän venyttelyhetkestä kaksi listasta valittua liikettä ja oman liikkeensä. Tehtävän palautus tapahtuu niin, että oppilas täyttää kyselylomakkeen ja lähettää videon lomakkeen kautta opettajalle. Videomateriaali antaa opettajalle mahdollisuuden monipuolisempaan arviointitapaan (POPS 2014). Kyselylomakkeen kysymysten avulla oppilas joutuu pohtimaan omaa liikkuvuuttaan, vahvuuksiaan ja kehitettäviä kohteitaan. Opettaja pystyy myös videon ja kysymysten vastausten avulla arvioimaan sitä, onko oppilaan itsearviointi realistinen vai ei. Oppilaiden tueksi on tehty sanallinen ohjeistus sekä ohjevideo tehtävän palauttamiseen.

Oppilaalla on noin viikko aikaa saada liikuntatehtävä valmiiksi ja yksittäiseen tehtävään on laskettu kuluvan aikaa noin 90 minuuttia. Seuraavan viikon etätehtävän aiheena on kestävyys.

Tiivistelmä opettajalle työvaiheista.

 • 1. Tutustu venyttelytehtävän ohjeisiin.
 • 2. Monista/kopioi kyselylomakkeet jokaiselle ryhmällesi.
 • 3. Lähetä Wilma/Helmi-viesti oppilaille tehtävästä. Liitä jokaiselle ryhmälle oma kyselylomake ja linkki tehtävän ohjeista.
 • 4. Tarkista oppilaiden lähettämät kysylelylomakkeet ja venyttelyvideot.

Alla on linkit etätehtävän oppilaiden osioon, josta löytyvät ohjeet tehtävän tekemiseen sekä venyttelyvideot. Tarjolla on ohjeet Googlen ja OneDriven kautta tehtävän palauttamiseen. Jos koulussanne käytetään muita ohjelmia etätehtävien palauttamiseen (esim. O365 Teams tai Google Classroom), on opettajan itse ohjeistettava tehtävän palauttaminen.

 

Street workout etätehtävä

Tämän liikuntatehtävän tarkoituksena on, että oppilas oppii kehittämään ja ylläpitämään lihaskuntoa hyödyntämällä lähialueen liikuntapaikkoja (POPS T5, T13). Lisäksi tehtävän avulla oppilaille opetetaan alkulämmittelykäytänteitä osana harjoittelua. Oppilaat joutuvat soveltamaan videoilla olevia liikkeitä omaan lähiympäristöönsä. Liikkeet on valittu siten, että ne ovat turvallisia suorittaa etäopetuksessa ja jokaisen lähiympäristöstä löytyy paikkoja liikkeiden suorittamiseen.

Tehtävän ohjeet: Ennen liikuntatunnin alkua opettaja lähettää oppiaille Wilma/Helmi-viestin liikuntatunnista. Opettaja tarkistaa tunnin alussa paikallaolijat ja ohjeistaa oppilaat sovitun järjestelmän kautta, kuten O365 Teamsin tai Google Classroomin kautta. Street workout tunti suoritetaan liikuntatunnin aikana ja jokaisen oppilaan tulee ilmoittautua takaisin sovittuun järjestelmään liikuntatunnin lopussa. Tehtävän palautus tunnin lopussa voi toimia myös loppuilmoittautumisesta. Street workout harjoitus koostuu neljästä osasta: alkulämmittelystä, dynaamisista venyttelyistä, street workout harjoituksesta ja loppujäähdyttelystä. Street workout harjoitus osuudessa oppilas saa päättää tekeekö hän kevyemmän vai raskaamman harjoituksen. Näin jokaiselle löytyy sopivan tasoisia liikkeitä. Harjoituksen aikana oppilas ottaa yhteensä viisi kuvaa. Yhden selfiekuvan itsestä ja paikasta, jossa suorittaa street workout harjoituksen. Kaksi selfiekuvaa alkulämmittelystä ja kaksi selfiekuvaa street workout harjoituksesta. Näin opettaja pystyy varmistamaan, että oppilas on ollut suorittamassa street workoutia. Oppilas palauttaa ottamansa kuvat Teamsin tai Google Classroomin kautta. Tehtävä tulee palauttaa saman päivän aikana, kun liikuntatunti on ollut. Kun palautusaika on hieman pidempi, pystytään mahdolliset järjestelmien tekniset ongelmat ottamaan paremmin huomioon.

Tehtävän ohjeistuksen lisäksi opettajan on hyvä muistuttaa seuraavista asioista:

 • Siirtymisessä street workout paikalle liikennesääntöjä noudattaen. Opettajan on hyvä muistuttaa oppilaita siitä, että harjoittelussa tulee käyttää vain tukevia rakenteita ja muita ihmisiä ei saa häiritä.
 • Oppilaita on hyvä muistuttaa ottamaan tarvittavat lääkkeet mukaan, esimerkiksi astmalääkkeen. Jos harjoittelun aikana tulee harjoitukseen kuulumattomia tuntemuksia, kuten rintakipua tai hengenahdistusta, tulee harjoitus keskeyttää välittömästi.

Alla on linkit oppilaan ohjeisiin street workout harjoituksesta ja Wilma/Helmi-viesteihin

 

Välineenkäsittelyn etätehtävä

Täältä löydät erilaisia yksin tehtäviä pallonkäsittelyharjoitteita etäopetuksen tueksi. Varmista, että paikka jossa teet niitä soveltuu pallonkäsittelyn harjoitteluun. Välineet eivät aina välttämättä tarvitse olla juuri lajinomaiset. Voit samalla pallolla tehdä monen eri lajin harjoitteita, kuten hyvin pomppivalla pallolla koripalloa, jalkapalloa ja pallon heittoa seinään. Voit jakaa linkin oppilaillesi tälle sivulle!

Jalkapallo

Koripallon pomputus eri tavoin

Salibandy

Pallon heitto seinään

 

Leave a reply

error: Kopioiminen kielletty! No copying!