Street workout etätehtävä

Tämän liikuntatehtävän tarkoituksena on, että oppilas oppii kehittämään ja ylläpitämään lihaskuntoa hyödyntämällä lähialueen liikuntapaikkoja (POPS T5, T13). Lisäksi tehtävän avulla oppilaille opetetaan alkulämmittelykäytänteitä osana harjoittelua. Oppilaat joutuvat soveltamaan videoilla olevia liikkeitä omaan lähiympäristöönsä. Liikkeet on valittu siten, että ne ovat turvallisia suorittaa etäopetuksessa ja jokaisen lähiympäristöstä löytyy paikkoja liikkeiden suorittamiseen.

Tehtävän ohjeet: Ennen liikuntatunnin alkua opettaja lähettää oppiaille Wilma/Helmi-viestin liikuntatunnista. Opettaja tarkistaa tunnin alussa paikallaolijat ja ohjeistaa oppilaat sovitun järjestelmän kautta, kuten O365 Teamsin tai Google Classroomin kautta. Street workout tunti suoritetaan liikuntatunnin aikana ja jokaisen oppilaan tulee ilmoittautua takaisin sovittuun järjestelmään liikuntatunnin lopussa. Tehtävän palautus tunnin lopussa voi toimia myös loppuilmoittautumisesta. Street workout harjoitus koostuu neljästä osasta: alkulämmittelystä, dynaamisista venyttelyistä, street workout harjoituksesta ja loppujäähdyttelystä. Street workout harjoitus osuudessa oppilas saa päättää tekeekö hän kevyemmän vai raskaamman harjoituksen. Näin jokaiselle löytyy sopivan tasoisia liikkeitä. Harjoituksen aikana oppilas ottaa yhteensä viisi kuvaa. Yhden selfiekuvan itsestä ja paikasta, jossa suorittaa street workout harjoituksen. Kaksi selfiekuvaa alkulämmittelystä ja kaksi selfiekuvaa street workout harjoituksesta. Näin opettaja pystyy varmistamaan, että oppilas on ollut suorittamassa street workoutia. Oppilas palauttaa ottamansa kuvat Teamsin tai Google Classroomin kautta. Tehtävä tulee palauttaa saman päivän aikana, kun liikuntatunti on ollut. Kun palautusaika on hieman pidempi, pystytään mahdolliset järjestelmien tekniset ongelmat ottamaan paremmin huomioon.

Tehtävän ohjeistuksen lisäksi opettajan on hyvä muistuttaa seuraavista asioista:

  • Siirtymisessä street workout paikalle liikennesääntöjä noudattaen. Opettajan on hyvä muistuttaa oppilaita siitä, että harjoittelussa tulee käyttää vain tukevia rakenteita ja muita ihmisiä ei saa häiritä.
  • Oppilaita on hyvä muistuttaa ottamaan tarvittavat lääkkeet mukaan, esimerkiksi astmalääkkeen. Jos harjoittelun aikana tulee harjoitukseen kuulumattomia tuntemuksia, kuten rintakipua tai hengenahdistusta, tulee harjoitus keskeyttää välittömästi.

Alla on linkit oppilaan ohjeisiin street workout harjoituksesta ja Wilma/Helmi-viesteihin

Leave a reply

error: Kopioiminen kielletty! No copying!